O NÁS

Montessori je způsob myšlení a je založeno na vývojové pedagogice

což znamená, že klíčová je ve vzdělávání vědomost a reflexe individuálních potřeb dítěte a správné vnímání jeho senzitivních fází.

Montessori průvodce je základní stavební kámen ve vzdělávání.

Je to člověk, který je sám se sebou v souladu a díky tomu dokáže dítě pozorovat, následovat jeho potřeby a nabídnout vhodné aktivity pro další rozvoj.
Průvodce vytváří řád laskavou důsledností v připraveném prostředí (pomůcky jsou na tácku/koberečku-dítě se správně orientuje v prostředí školky
a učí se tak tvořit systém i v běžném životě).

Práce s chybou je odlišná od klasického školského systému.

Chyba je přítel a užitečná součást při řešení problémů a také zdroj nových poznatků.

Zdvořilostní lekce jsou pro děti přípravou na běžný život. Maria Montessori: „Pomoz mi, abych to dokázal sám“ a my k tomu dodáváme: „a abych se neztratil v běžném životě“.

Hřiště, ze kterého děti nebudou chtít pryč

Kvalitní služba pro olomoucké rodiny

Spolupráce - zapojení rodičů do chodu MŠ

Pestrý výběr zájmových kroužků a aktivit

Delší otevírací doba

Zdravá strava pro zdravý vývoj

Projekt MŠ

Novostavba objektu mateřské školy Olomouc – Nová Ulice byla spolufinancována Evropskou unií z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Integrovaného regionálního operačního programu.

Budova Mateřské školy U Sila má kapacitu 48 dětí a je určena pro děti od 2 let.

Montessa 2- MŠ U Sila

Mgr. Aneta Šašinová – ředitelka

Montessa 1 - Bábetko

Mgr. Veronika Hápová – ředitelka​